امروزه با توجه به زندگی صنعتی و ارتباط انسانها با وسایل پیرامون ، سلامتی انسان از باب درست استفاده نکردن ویا متناسب نبودن وسایل پیرامون با وضعیت انسان ، به مخاطره افتاده است که در این میان علومی ، متکفل طراحی مناسب محیط با بدن انسان هستند تا با پیاده سازی درست آن ، انسان سلامت کامل خود را حفظ کند .
ازاین رو ، با توجه به اینکه در طول روز زمان خواب انسان بطورمیانگین 6 تا 8 ساعت است و این مقدار یک چهارم تا یک سوم عمر انسان را در برمیگیرد ، اهمیت تشک به عنوان حمایت کننده ستون فقرات و تکیه گاه عضلات و اندام انسان در این مدت ، بسیار بارز است و لزوم توجه تولیدکنندگان این صنف را به این مقوله روشن تر می کند .
شرکت ریکو با درک اهمیت این موضوع بررسی و تحقیقات و مطالعه تجربه های موفق و همچنین بهره گیری از دستگاه های مدرن و بروز در این صنعت ، اقدام به تولید محصولات خواب با توجه به شرایط سنین مختلف جامعه نموده است .