تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

تاثیر ارگونومی درخواب سالم

ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايي هاي جسمي – فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. اين علم با هدف افزايش بهره وري، با عنايت بر سلامتي، ايمني و رفاه انسان در محيط، شكل گرفته است. همچنين اين علم در تلاش است بجاي متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد. در اين راستا، سازمان بين المللي كار ، واژة ارگونومي را به معناي " متناسب كردن كار و شغل براي انسان " تعريف كرده است.
از این رهگذر ، بدلیل اینکه زمان زیادی از عمر انسان صرف خوابیدن می شود ، تطابق محیط خواب با بدن هرفرد متناسب باخودش از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم زیادی از عمر انسان را در بر دارد .


آخرین مقالات